Charakterystyka gminy Pakosław

Gmina Pakosław położona jest na południu Niziny Wielkopolskiej, na wysokości około 100 metrów n.p.m., w dorzeczu rzeki Orli, stanowiącego część dorzecza Baryczy. W gminie występuje sporo wydm, pokrytych w przeważającej mierze lasem z drzewostanem iglastym. Lasy zajmują 21,3% powierzchni gminy. Warunki klimatyczne są w rejonie Pakosławia łagodniejsze aniżeli we wschodniej części Wielkopolski. Wiosna zaczyna się tu wcześniej, a zima następuje później. Na podkreślenie zasługuje duża czystość powietrza atmosferycznego, nie ma tu bowiem obiektów przemysłowych zatruwających powietrze. Gmina zajmuje obszar 7.754 ha. W gminie przeważają gleby słabe i piaszczyste klas IV do VI. Gminę zamieszkuje 4798 osób (na koniec 2016 r.). Bezrobocie w gminie Pakosław nie należy do wysokich, zarejestrowanych zostało w roku 2014 średnio 136 osób. Od 1999 działalność prowadzi Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej w Pakosławiu i Golejewie.


Infrastruktura techniczna

 • zwodociągowanych jest 100% gospodarstw, 865 odbiorców (75,7 km sieci, hydrofornia w Białymkale i przepompownia w Pakosławiu), hydrofornia została zmodernizowana w 2004 r w współfinansowaniu ze środków SAPARD.
 • zakończono gazyfikację 12 miejscowości, 262 gospodarstwa podłączone jest do sieci, która ogólne rozciąga się na 62,5 km. Stacja redukcyjna znajduje się w Pakosławiu o przepustowości 1600 m3/h. Doprowadzony jest gaz ziemny GZ 50.
 • oczyszczalnia ścieków w Chojnie o przepustowości 429 m3/dobę obsługuje 3 miejscowości – Chojno, Golejewko, Golejewo, Ostrobudki, część Góreczek Wielkich (tzw.Baranowo).
 • w roku 2000 uruchomiono oczyszczalnię ścieków w Pakosławiu o przepustowości 360m3/dobę dla Pakosławia, Osieka, Pomocna, Zaorle, Białykał, Sowy. Obiekt dofinansowany z funduszu PHARE.
 • drogi gminne liczą ok.43,8 km


Gminne obiekty

 • 3 szkoły podstawowe w Pakosławiu, Sowach i Chojnie,
 • 1 gimnazjum w Pakosławiu,
 • 1 sala sportowa w Pakosławiu,
 • 4 boiska sportowe (Pomocno, Chojno, Sworowo, Pakosławiu),
 • kompleks boisk sportowych Orlik w Pakosławiu – lodowisko „Łyżwinek”,
 • kort tenisowy w Pakosławiu,
 • 4 świetlice integracyjne (Osiek, Sowy, Golejewo, Białykał),
 • 2 świetlice rekreacji siłowej w Pakosławiu i Golejewku,
 • 15 placów zabaw,
 • miasteczko Ruchu Drogowego przy SP w Chojnie,
 • ścieżka edukacyjna w Osieku,
 • przystanek na szlakach –Pomocno,
 • zalew „Pakosław” w Sowach z miejscem do kąpieli i wypoczynku rekreacyjnego,
 • 11 świetlic wiejskich,
 • 1 budynek użyteczności publicznej,
 • Strzelnica sportowa w Pakosławiu,
 • hipodrom sportowy w Pakosławiu (zawody w powożeniu).

Działalność sportowo-edukacyjna

 • Ośrodek Kultury i Rekreacji,
 • Biblioteka Gminna w Pakosławiu oraz filia w Chojnie,
 • Zespół folklorystyczny – „Chojnioki” i „Młode Chojnioki” w Chojnie,
 • Zespół śpiewaczy „Jawor” przy Klubie Seniora w Pakosławiu.
 • Grupa taneczna „Paka”,
 • Chóry kościelny „Magnifikat” z Pakosławia i „Czestram” z Golejewka,
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec” w Pakosławiu,
 • Pakosławski Klub Sportowy „Parada”,
 • Ludowe Zespoły Sportowe,
 • Grupa Włóczykije z nad Orli,
 • Koła Łowieckie nr 13 „Drop”w Rawiczu z siedzibą w Osieku,
 • Koło Łowieckie nr 31 „Safari„ w Białymkale.


Osiągnięcia

 • 1994r. - III miejsce w kraju dla wsi Pakosław w konkursie „Piękna wieś”,
 • 1995r. - Gmina wyróżniona w krajowym konkursie na „ Ekologiczną Gminę”,
 • 1998r. - za działania na rzecz ochrony środowiska Gmina otrzymała nagrodę Ministra Ochrony Środowiska,
 • 1998r. - udział gminy w telewizyjnej audycji „Nasza gmina” a Wójta Kazimierza Chudego w konkursie „ Nasz człowiek na Urzędzie”,
 • 1999r. - Akt Nominacji do tytułu HIT 1999r.,
 • W rankingu gmin opublikowanym w „Wspólnocie„ 45/2000 gmina Pakosław zajęła 7 miejsce w grupie gmin o największym przyroście dochodów z roku 1998 na 1999. Środki te wykorzystano na ochronę środowiska.
 • 2001r. - nagroda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w konkursie za najlepiej rozwiniętą gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich,
 • 2002r. - 85 miejsce w Złotej Setce Samorządów ranking Rzeczpospolitej i Centrum Badań Regionalnych,
 • 2002r. - 70 miejsce w rankingu Wspólnoty za wysokie wydatki na inwestycje w infrastrukturę techniczną,
 • 2003r. - 85 miejsce w kraju w rankingu Wspólnoty (Nr 2/2003) w zakresie wykorzystania pomocy z Funduszu PHARE,
 • 2005r. - 13 miejsce w kraju w rankingu Rzeczpospolitej w zakresie Najlepsi z najlepszych Rzeczpospolita z 26 lipca 2005r..
 • 2005 r. - I miejsce markowy produkt turystyczny Rowerowy Szlak Miodowy,
 • 2005 r. - I miejsce w czwartej edycji za najlepszy obiekt turystyki aktywnej w województwie wielkopolskim – w kategorii turystyka rowerowa,
 • 2007 r. - nominacja do tytułu HIT 2007 za wykreowanie warunków sprzyjających rozwojowi inwestycji,
 • 2007 r. - wyróżnienie w rankingu „Europejska gmina, europejskie miasto” w województwie wielkopolskim,
 • 2009 r. - I miejsce w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie wielkopolskim,
 • 2011 r. - zrelaksowani mieszkańcy – szczęśliwa gmina teren wokół zbiornika na rzece Orli w Pakosławiu, który jest miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców,
 • 2015 r. - dyplom RiPH za najciekawsze tereny zielone – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika na rzece Orli w Pakosławiu.


Stowarzyszenia działające na terenie gminy Pakosław

 • Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaźni Pakosław-Moult w Pakosławiu,
 • Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne” w Pakosławiu,
 • Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu,
 • Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu,
 • „Czestram” Stowarzyszenie na rzecz renowacji zabytków i obiektów kościelnych w Golejewku,
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Chojnianki",
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławiu, Sowach, Zaorlu, Pomocnie, Sworowie, Ostrobudkach, Góreczkach Wielkich, Golejewie, Chojnie, Osieku.


Certyfikat CZYSTA GMINA


Certyfikat Gmina Przyjazna Innowacjom