Ogłoszenie

Informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór i przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej na stanowiska w nowoformowanym 125 batalionie lekkiej piechoty w Lesznie.

Czytaj więcej
Usuwanie azbestu

Od dnia 03 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r. Starostwo Powiatowe w Rawiczu rozpocznie przyjmowanie wniosków mających na celu finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem do transportu, załadunkiem, transportem i przekazaniem odpadów na składowisko unieszkodliwiające odpady azbestowe.

Czytaj więcej
Informacja KRUS

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.

Czytaj więcej