Potencjał turystyki wodnej

Trwająca od kilki miesięcy susza uzmysławia nam, jak ważne jest gromadzenie wody w zbiornikach retencyjnych, stawach wiejskich, oczkach śródpolnych i kanałach nawadniających. Sytuacja staje się tragiczna, w naszym zalewie poziom wody obniżył się o 120 cm, w poprzednich latach tylko o 40 cm, a w rze…

Czytaj więcej
Harmonogram zebrań wiejskich

Ustawa o funduszu sołeckim określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminy. Uchwalenie Ustawy o funduszu sołeckim ma na celu wzmocnienie sołectwa, będącego najmniejszą jednostką pomocniczą gminy, gdyż potrzeby społeczności można efektywnie zaspokajać na poziomie sołe…

Czytaj więcej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Pakosław wspólnie z firmą Wroconsult Sp. z o.o. przystąpiła do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumentu strategicznego wyznaczającego możliwości i sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy.

Czytaj więcej
DOŻYNKI GMINNE BIAŁYKAŁ 2015

W sobotę 29 sierpnia 2015 roku w sołectwie Białykał odbyły się Dożynki Gminne. Dożynki to okazja do podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę i poświęcenie. Święto plonów rozpoczęło się o godz. 17.30 korowodem dożynkowym, który rozpoczął się od sklepu i udał się na łąkę gdzie odbywała się dalsza cz…

Czytaj więcej
Startują pierwsze centra obsługi

Od 1 września 2015r. w pierwszych 50 urzędach skarbowych w kraju, w tym w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu, uruchomione zostają centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na tere…

Czytaj więcej
Zespół PAKA na wiślańskich estradach

W dniach 22-23 sierpnia Wisła przeżywała swoje XVI Country pod nazwą „Wiślaczek Country”. Podczas sobotniej parady na Placu Hoffa (rynek) mieszkańcy Wisły i turyści oklaskiwali countrowe zespoły taneczne i muzyczne z Polski, Czech i USA oraz ponad 1000 motocykli, które zjechały na dwudniowe święto d…

Czytaj więcej
Poszukiwacze piastowskiego skarbu.

Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” z Pakosławia zorganizowało w dniu 20 sierpnia 2015 jednodniowy wyjazd dla dzieci z niepełnosprawnością i członków Stowarzyszenia do Kalisza. Wyjazd został zorganizowany w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pn: „Działania na rzecz osób niepełnosprawn…

Czytaj więcej
Wesołe Wakacje

Stowarzyszenie "Wsparcie dla Każdego" wraz z Grupą Nieformalną z Pakosławia realizuje projekt pn. "Wesołe Wakacje" zleconego w ramach konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywaltelskich "PISOP" w Lesznie,…

Czytaj więcej
„SREBRNE SOWY, LUDOWE INSTRUMENTY I NARODOWE STROJE”

Sukcesem zakończył się wyjazd Chóru Szkolnego „Rozśpiewane Sowy” oraz Rodzinnej Kapeli Dudziarskiej z Domaradzic, do Pragi na „VLTAVA International Choral Festival”. Przypomnijmy, że „Rozśpiewane Sowy” zdobyły „Złote Pasmo” na 40-stym Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki w Rawiczu i w nagrodę w d…

Czytaj więcej
Ustawianie stert, stogów i brogów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

Czytaj więcej
SUSZA 2015

Urząd Gminy w Pakosławiu informuje, że do dnia 12 sierpnia 2015r. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nie ogłosił występowania suszy na terenie Polski.

Czytaj więcej
NABÓR NA SZKOLENIE

W Gminie Pakosław będzie realizowany projekt pn.: Opieka Sztuką - Sztuka Terapią przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Czytaj więcej
Jak postępować w upały?

Przed wystąpieniem upałów: 1. Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach oraz otwieraj okna wcześnie rano i w nocy, gdy temperatura jest niższa. Wyłączaj w miarę możliwości sztuczne oświetlenie oraz urządzenia elektryczne.

Czytaj więcej