Ranking zadłużenia samorządów w 2014 roku

Czasopismo samorządowe „Wspólnota” w numerze 18/2015 opublikowało kolejny ranking, tym razem zadłużenia samorządowych województw, powiatów, miast powiatowych, miast i gmin oraz gmin wiejskich. Rok 2014 był wyjątkowy z punktu widzenia zadłużenia samorządów, gdyż był pierwszym, w którym obowiązywał…

Czytaj więcej
Podborowo „przegrało” z Poniatowem z Kotliny Kłodzkiej

Piękna prywatna polana w lasach Krasnolipki, koło Podborowa nie będzie miejscem lokalizacji Studia Nagrań Muzycznych – Republicki Studios Julii Sawickiej z Leszna. Podczas pobytu w dniu 14 września br w Urzędzie Gminy w Pakosławiu – artystka Julia Sawicka poinformowała o decyzji w sprawie wyboru…

Czytaj więcej
Wiślańskie Dożynki

W sobotę, 12 września pierwszy raz obejrzeliśmy Dożynki i Święto Miodu w Wiśle. A wiślańskie dożynki przyciągają tysiące turystów, gdyż mają zaskakująco bogatą oprawę w trakcie korowodu ulicami Wisły oraz prezentacji poszczególnych dolin (u nas wiosek) przed sceną na Placu Hoffa (rynek).

Czytaj więcej
Flaga Europy dla Wisły

Miasto Wisła od wielu lat prowadzi bardzo aktywną współpracę partnerską z samorządami z Francji, Węgier, Czech, Serbii, Ukrainy i Polski (kilka gmin, w tym Pakosław). Dla samorządów zaangażowanych w partnerską współpracę Rada Europy ustanowiła 4- stopniową Nagrodę Europejską – Dyplom, Flag…

Czytaj więcej
Potencjał turystyki wodnej

Trwająca od kilki miesięcy susza uzmysławia nam, jak ważne jest gromadzenie wody w zbiornikach retencyjnych, stawach wiejskich, oczkach śródpolnych i kanałach nawadniających. Sytuacja staje się tragiczna, w naszym zalewie poziom wody obniżył się o 120 cm, w poprzednich latach tylko o 40 cm, a w rze…

Czytaj więcej
Harmonogram zebrań wiejskich

Ustawa o funduszu sołeckim określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminy. Uchwalenie Ustawy o funduszu sołeckim ma na celu wzmocnienie sołectwa, będącego najmniejszą jednostką pomocniczą gminy, gdyż potrzeby społeczności można efektywnie zaspokajać na poziomie sołe…

Czytaj więcej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Pakosław wspólnie z firmą Wroconsult Sp. z o.o. przystąpiła do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumentu strategicznego wyznaczającego możliwości i sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy.

Czytaj więcej
DOŻYNKI GMINNE BIAŁYKAŁ 2015

W sobotę 29 sierpnia 2015 roku w sołectwie Białykał odbyły się Dożynki Gminne. Dożynki to okazja do podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę i poświęcenie. Święto plonów rozpoczęło się o godz. 17.30 korowodem dożynkowym, który rozpoczął się od sklepu i udał się na łąkę gdzie odbywała się dalsza cz…

Czytaj więcej
Startują pierwsze centra obsługi

Od 1 września 2015r. w pierwszych 50 urzędach skarbowych w kraju, w tym w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu, uruchomione zostają centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na tere…

Czytaj więcej
Zespół PAKA na wiślańskich estradach

W dniach 22-23 sierpnia Wisła przeżywała swoje XVI Country pod nazwą „Wiślaczek Country”. Podczas sobotniej parady na Placu Hoffa (rynek) mieszkańcy Wisły i turyści oklaskiwali countrowe zespoły taneczne i muzyczne z Polski, Czech i USA oraz ponad 1000 motocykli, które zjechały na dwudniowe święto d…

Czytaj więcej
Poszukiwacze piastowskiego skarbu.

Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” z Pakosławia zorganizowało w dniu 20 sierpnia 2015 jednodniowy wyjazd dla dzieci z niepełnosprawnością i członków Stowarzyszenia do Kalisza. Wyjazd został zorganizowany w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pn: „Działania na rzecz osób niepełnosprawn…

Czytaj więcej