Zakaz wstępu do lasu

W związku z wystąpieniem szkód pohuraganowych oraz szczególnych warunków występujących w lesie Nadleśnictwo Piaski wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu w poszczególnych leśnictwach w Nadleśnictwie Piaski.

Czytaj więcej
Informacja z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy Pakosław

W dniu 29 czerwca 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Pakosław, odbyła się Sesja Rady Gminy Pakosław. O godz. 12-tej po stwierdzeniu prawomocności obrad, zebranych powitał i w dalszej części posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak. W Sesji udział wzięło 13 radnyc…

Czytaj więcej
Świadczenia rodzinne i pomoc społeczna

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 można składać wnioski na: - świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+” - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - świadczenia rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy w wersji papierowej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem Poczty…

Czytaj więcej
Przebudowa drogi Golejewko – Ostrobudki

Zapraszamy na spotkanie w Gminie Pakosław dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii z udziałem mieszkańców gminy Pakosław w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii za źródeł odnawialnych Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach WRPO 2014-2020. Spotkan…

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

Urząd Gminy Pakosław informuje, że w okresie od 24 lipca do 20 sierpnia 2017r. firma EkoLogika z Opola (zgodnie z zawartą Umową) będzie prowadziła aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Czytaj więcej
Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Roln…

Czytaj więcej
Program rewitalizacji uchwalony

Rewitalizacja, to inaczej odnowienie, ożywienie lub przywrócenie do funkcjonowania społecznego i gospodarczego ocenionego obszaru, obszaru obejmującego duży zakres działalności społeczno - gospodarczej i największą liczbę mieszkańców.

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci biorące udział w konkursie plastycznym na najładniejszy plac zabaw, organizowanym przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w ramach operacji „Unia wspiera polskie wsie i Pakosław z country w tle” w obrębie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich…

Czytaj więcej
W każdej gminie stadion lekkoatletyczny?

Po zrealizowaniu programu budowy Orlików (w całej Polsce powstało kilka tysięcy)- obecnie Ministerstwo Sportu i Turystyki przystępuje do wdrożenia dwóch kolejnych programów: „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” i „Pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub e…

Czytaj więcej
"Las i Pszczółka"

W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie "Wsparcie dla Każdego" realizuje projekt pn: Las i Pszczółka. Pojechaliśmy na basen w Krośnicach.

Czytaj więcej