Niekorzystne saldo migracji

Ponad 1500 gmin odnotowało w 2016 roku ujemne saldo migracji, to znaczy ze w tych gminach więcej osób ubyło niż przybyło. Największy odpływ ludności odnotowano w Poznaniu , Bydgoszczy i Katowicach.

Czytaj więcej
Najbogatsze gminy

W Internecie na „Stronie Samorządowej PAP” z 6 sierpnia br. ukazała się publikacja GUS o dochodach 2478 gmin w kraju na rok 2016 (w przeliczeniu na mieszkańca).

Czytaj więcej
KOMUNIKAT!!!

Mieszkańcy, którym gwałtowne burze wyrządziły szkody w budynkach, gospodarstwach i na polach mogą je zgłaszać w urzędzie gminy.

Czytaj więcej
Zakaz wstępu do lasu

W związku z wystąpieniem szkód pohuraganowych oraz szczególnych warunków występujących w lesie Nadleśnictwo Piaski wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu w poszczególnych leśnictwach w Nadleśnictwie Piaski.

Czytaj więcej
Informacja z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy Pakosław

W dniu 29 czerwca 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Pakosław, odbyła się Sesja Rady Gminy Pakosław. O godz. 12-tej po stwierdzeniu prawomocności obrad, zebranych powitał i w dalszej części posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak. W Sesji udział wzięło 13 radnyc…

Czytaj więcej
Świadczenia rodzinne i pomoc społeczna

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 można składać wnioski na: - świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+” - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - świadczenia rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy w wersji papierowej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem Poczty…

Czytaj więcej
Przebudowa drogi Golejewko – Ostrobudki

Zapraszamy na spotkanie w Gminie Pakosław dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii z udziałem mieszkańców gminy Pakosław w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii za źródeł odnawialnych Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach WRPO 2014-2020. Spotkan…

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

Urząd Gminy Pakosław informuje, że w okresie od 24 lipca do 20 sierpnia 2017r. firma EkoLogika z Opola (zgodnie z zawartą Umową) będzie prowadziła aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Czytaj więcej
Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Roln…

Czytaj więcej