Każdego roku szczególnie w okresie zimowym dochodzi do wielu przypadków zatrucia gazem oraz tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem. Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, co dodatkowo utrudnia jego rozpoznanie. Blokuje dopływ tlenu do organizmu tym samym stwarzając zagrożenia dla zdrowia oraz życia. W odpowiednim stężeniu potrafi zabić w 20 minut. Powstaje w skutek nieprawidłowego spalania różnego rodzaju paliw, niesprawności przewodów kominowych, czy też braku odpowiedniej wentylacji. Istotnym czynnikiem ochronnym jest regularne wietrzenie pomieszczeń. Nie jest to jednak wystarczające zabezpieczenie. Jedną z metod zapobiegania zatruciom jest instalacja czujników (detektorów). Czujniki gazu, tak samo jak czujniki czadu to niedrogie urządzenia, które ratują ludzkie życie. Detektory alarmują domowników za pomocą sygnału dźwiękowego oraz świetlnego i pozwalają na szybkie wykrycie nawet niewielkiego stężenia substancji trującej. Czujniki czadu montuje się w kotłowniach z piecami węglowymi, a także w pomieszczeniach, w których znajdują się gazowe podgrzewacze wody, piece kaflowe lub kominki. Natomiast czujniki gazu umieszcza się w kotłowniach z piecem gazowym,
w pomieszczeniach
z kuchenką gazową lub podgrzewaczem wody.

Jak w każdej dziedzinie naszego życia, tak i w tej ważną rolę odgrywa profilaktyka. Istotne jest dokonywanie regularnych kontroli stanu urządzeń mogących wytworzyć tlenek węgla, zapewnienie dopływu świeżego powietrza w okolice paleniska, posiadanie sprawnej wentylacji oraz czyszczenie komina wentylacyjnego co najmniej raz w roku, spalinowego co najmniej dwa razy, a dymowego – cztery razy w roku. W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie zatruciom gazami oraz substancjami chemicznymi, w związku
z rozpoczęciem sezonu grzewczego, do lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Pakosław zostały zakupione czujniki tlenku węgla oraz gazu.