„Miłość nie jest skarbem, który się posiadało, lecz obustronnym zobowiązaniem” 
                                                                   ~ Antoine de Saint-Exupéry ~ 

       W grudniowe popołudnie w salce narad Urzędu Gminy Pakosław nastąpiło uroczyste spotkanie Jubilatów, Państwa Urszuli i Józefa Łukowskich (Góreczki Wielkie), Państwa Kazimiery i Stanisława Moryson (Osiek), Państwa Haliny i Stefana Organistka (Pomocno) oraz Państwa Janiny i Mariana Pieprzyk (Podborowo), którzy obchodzili pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Skierowano słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Pakosław Kazimierz Chudy. 50 lat, to tak wiele: „Oglądacie się dziś na pewno na punkt wyjścia zegara, który wybił dla Was 50 lat temu. Zegara, którego wskazówek cofnąć się nie da!” Miłym upominkiem muzycznym był występ dzieci z zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej w Sowach. Piękne piosenki o miłości w wykonaniu dzieci, spowodowały, że niejedna łza z oka spłynęła. Po części artystycznej były życzenia, kwiaty oraz tradycyjna lamka szampana. Szanownym Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia na dalsze lata życia; spokoju, pomyślności, pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Diamentowych Godów.