Wójt Gminy Pakosław ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości (działki o nr 5235/3) położonej w Sworowie.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz kotłownią. Otoczenie charakteryzuje się małym natężeniem ruchu i małą uciążliwością społeczną i sąsiedzką. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową, telekomunikacyjną oraz ma możliwość podłączenia do sieci gazowej. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, sklep, tereny upraw polowych, a także duże kompleksy leśne. 

Usytuowanie nieruchomości zapewnia dogodny dostęp do obiektów użyteczności publicznej i ciągów komunikacyjnych. Działka ma kształt nieregularny i leży na terenie płaskim.

Powierzchnia działki wynosi 0,0473 ha.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi ok. 70 m2 natomiast kotłownia ok. 11 m2.

Dostęp do mediów, a także bliskość lasu i spokojna okolica są niewątpliwie dużymi zaletami przedstawionej lokalizacji. 

Termin przetargu: 16 listopada 2020 r., cena wywoławcza: 76.000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w 7.600,00 zł na konto Gminy Pakosław w BS Jutrosin Oddział Pakosław Nr 20 8674 0009 1300 0101 2000 0040, w terminie do dnia 9 listopada 2020 r.

Postąpienie minimalne wynosi 760,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Pakosław – tel. 65/547-83-32 wew. 38.Załączniki: