Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika odbywają się zdalnie - telefonicznie.

W miesiącu
listopadzie 2020r.:

- psycholog będzie dostępny dniach :

04.11.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

1
8.11.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

pod nr telefonu: 501 306 513


- porady prawne będą udzielane w dniach :

03.11.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

1
7.11.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.