Dnia 13 sierpnia 2020 roku Gmina Pakosław podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę dotyczącą dofinansowania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, o szerokości 4 m w miejscowości Chojno. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Województwa Wielkopolskiego na kwotę 56.250,00 zł. We wrześniu bieżącego roku rozpoczęto postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania. Została nim firma Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac związanych z przebudową drogi w Chojnie. Dnia 7 października 2020 roku gmina podpisała z wykonawcą umowę na wykonanie prac. Zadanie obejmowało roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na które składają się roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, plantowanie skarp i wykopów oraz umieszczenie elementów ulic. Całkowity koszt wykonania inwestycji to 168.866,50 zł, z czego 56.250,00 zł to środki Województwa Wielkopolskiego, natomiast 112.616,50 zł to środki budżetu Gminy Pakosław. Prace zostały zakończone 4 listopada, natomiast odbiór zadania nastąpił 6 listopada.Galeria zdjęć: