Od kilku miesięcy porównujemy gminę Pakosław z sąsiadami z powiatu rawickiego w różnych dziedzinach:
• w zadłużeniu samorządów za rok 2014
• w najwyższej zdolności kredytowej w roku 2015
• w wykorzystaniu środków unijnych w latach 2004 – 2014
• w wydatkach z budżetu na infrastrukturę techniczną na rok 2014
• w kosztach administracji gminnej
• w plebiscycie na „czystą gminę”

       W rankingach tych wypadamy nienajgorzej, nie musimy się martwić o kondycję finansową i demograficzną Gminy Pakosław. Posiadamy pełną sieć wodociągową, posiadamy najdłuższą sieć kanalizacyjną i najdłuższą sieć gazową (najwyższy procent mieszkańców objętych odbiorem ścieków i dostawy gazu ziemnego), korzystamy w najwyższym stopniu ze światłowodu, mamy nowoczesną bazę oświaty przedszkolnej i szkolnej oraz nowoczesne obiekty sportowe, osiągamy wysokie wyniki nauczania. Szczycimy się pozycją społeczno – gospodarczą na mapie powiatu.

       Zaskakuje nas wysoka pozycja gminy Pakosław w „zderzeniu” z wiejskimi gminami w kraju – na 1566 gmin wiejskich zostaliśmy sklasyfikowani:
• na 264 miejscu w zadłużeniu za rok 2014
• na 482 miejscu w zdolności kredytowej w 2015 roku
• na 131 miejscu w wykorzystaniu środków unijnych z kwotą 3 049,38 zł na mieszkańca za lata 2004 – 2014
• na 1 189 miejscu w wydatkach na infrastrukturę w przeliczeniu na mieszkańca za 2014 rok
• czołowe miejsce w plebiscycie na „czystą gminę”. 

       Jednocześnie potwierdza się opinia, że mieszkańcy gminy Pakosław nie należą do ubogich, co widać po ładnej zabudowie miejscowości, nowych ciągnikach i maszynach rolniczych, a także dużej liczbie samochodów.

       I tu duże zaskoczenie, jesteśmy najlepsi w powiecie w liczbie samochodów w przeliczeniu na mieszkańca. „Życie Rawicza” w artykule z 10 listopada 2015r. podało, że „ponad 60 tysięcy pojazdów jest zarejestrowanych w powiecie rawickim, w tym blisko połowa to samochody osobowe”. Dokładnie na koniec 2014 roku w ewidencji Wydziału Komunikacji i Starostwa w Rawiczu widniało: 36 547 samochodów osobowych, 147 autobusów, 4 917 samochodów ciężarowych, 4 257 motorowerów i motocykli, 5 080 ciągników rolniczych.

       W przeliczeniu na liczbę mieszkańców powiatu – 59 375 osób, na jednego mieszkańca przypada 0,48 samochodu. A kolejno w gminach:

• Gmina Jutrosin – 0,37 samochodu
• Gmina Bojanowo – 0,43 samochodu
• Gmina Rawicz – 0,46 samochodu
• Gmina Miejska Górka – 0,51 samochodu
• Gmina Pakosław – 0,55 samochodu 

       Potwierdza się, więc wyliczenie sprzed 5 lat, że najwięcej samochodów osobowych jest w gminie Pakosław. Tylko się cieszyć i zbierać pieniądze w budżecie gminy na budowę dróg asfaltowych, oraz dla bezpieczeństwa podróżnych na budowę ścieżek rowerowych!


Grudzień 2015 rok                      Wójt – Kazimierz Chudy