Na początku roku z zainteresowaniem zajmujemy się demografią, sprawdzamy ile dzieci się urodziło i ilu mieszkańców zmarło. Niepokoimy się coraz bardziej, gdyż od dwóch lat w naszej gminie więcej osób umiera niż się rodzi.

       W 2015 roku w gminie urodziły się 44 dzieci, najwięcej – 10 w Pakosławiu, 7 w Chojnie, 6 w Osieku, po 3 w Golejewku, Góreczkach Wielkich, Sowach. Narodzin nie odnotowano w Dębionce, Golejewie, Ostrobudkach, Skrzyptowie.

       Zmarło 45 mieszkańców, najwięcej – 10 w Osieku, 6 w Chojnie, 5 w Pakosławiu, po 3 w Golejewku, Golejewie, Góreczkach Wielkich, Sworowie. Tylko Dębionka, Kubeczki i Skrzyptowo nie żegnały swoich mieszkańców. 

       Miejscowości z największą liczbą mieszkańców to: Pakosław – 1123 osoby, Chojno – 861, Osiek – 530 i Sowy – 473 mieszkańców.

       Tylko w Sowach i Podborowie liczba mieszkańców zwiększyła się po 1 osobie w porównaniu do roku 2014, na dzień 2 stycznia 2016 roku gminę zamieszkuje 4817 stałych mieszkańców.

       Najwięcej dzieci w naszej gminie urodziło się w latach 1982 – 1985 po wprowadzeniu płatnych urlopów wychowawczych i jeszcze raz w roku, w którym nad gminą przeszło letnie tornado i prawie przez 2 tygodnie w gminie nie było prądu. 

       Przed demografią nie uciekniemy – pisze „Rzeczpospolita” z 31 grudnia 2015 – 1 stycznia 2016, gdzie czytamy: „Mamy coraz wyższy wiek kobiet, które rodzą pierwsze dziecko. To jest poważny problem wynikający po części ze zmian kulturowych. Jednak posiadanie jednego czy dwójki dzieci nie rozwiąże problemu zastępowalności pokoleń. Rodziny muszą decydować się na trzecie i kolejne”. I dalej pisze „...ważniejsze jest ułatwienie kobietom godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych poprzez elastyczny czas pracy i różnego rodzaju instytucje opieki nad dziećmi i osobami starszymi”. 

       Stawiajmy, więc w gminie Pakosław na rozwój przedszkoli i dziennych klubów seniora „SENIOR WIGOR”.


Styczeń 2016r. Wójt – Kazimierz Chudy