Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, które do dnia 15 lutego 2021 roku będą możliwe za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczona została webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr. Ministerstwu zależy szczególnie na Państwa opiniach i propozycjach, ponieważ praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Bardzo dziękujemy za dotychczasową aktywność.