Gmina Pakosław informuje, iż Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz w ramach wsparcia pszczelarstwa w Wielkopolsce, pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”.

Osoby zainteresowane mogą znaleźć więcej informacji pod wskazanym linkiem:

https://bip.umww.pl/292---kategoria_domyslna---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-115100507