Przypomniała mi się piosenka dzieci bawiących się na podwórkach i placach zabaw – „Mało nas, mało nas... do pieczenia chleba”.

       I faktycznie, jak prześledzimy demografię gminy, to jest nas coraz mniej. W artykule „Nie przybyło nas w gminie Pakosław” z stycznia 2016 roku z niepokojem zauważyliśmy, że od dwóch lat rodzi się nas mniej, niż umiera. A stworzyliśmy dobre warunki opiekuńcze dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Dla wszystkich starcza miejsc w naszych placówkach, wychowują się i kształcą w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Do naszego gimnazjum dojeżdżają młodzi z sąsiedniej gminy.

       To nie koniec troski o młode pokolenie – od 1 września 2016 roku w Osieku przygotowujemy otwarcie Przedszkola Prywatnego, czynnego codziennie od 600 do 1800.

       Miejmy nadzieję, że demografię poprawi zapowiadana pomoc 500+. Od połowy roku nasze ośrodki pomocy społecznej będą naliczać i wypłacać kolejną listę zasiłków dla rodzin z dziećmi.

       Przygotowując się do nowego zadania nakładanego na gminy porównaliśmy statystykę demograficzną. W naszej gminie przeważają rodziny z 1 dzieckiem, malutko jest rodzin z 3, 4 i 5 dzieci. A zaliczamy się do gmin zamożnych – niedawno porównywaliśmy powierzchnie mieszkań i statystykę pojazdów. W gminie prawie brak bezrobotnych, nasze firmy poszukują pracowników.

       Oto zestawienie rodzin z dziećmi na 2 stycznia 2016 roku:
• rodziny z 1 dzieckiem – 280
• rodziny z 2 dzieci – 259
• rodziny z 3 dzieci – 82
• rodziny z 4 dzieci – 19
• rodziny z 5 dzieci – 6
• rodziny z 6 dzieci – 1
• rodziny z 9 dzieci – 1

       Najwięcej dzieci jest w Pakosławiu – 158, w Chojnie – 113, w Sowach – 70, Osieku – 59, Sworowie – 38. 

       Mało nas do pieczenia chleba, a jeść będziemy chcieli!

Poniżej zdjęcia z ferii zimowych z dziećmi w Sworowie organizowane przez OKiR.


Styczeń 2016r. Wójt – Kazimierz Chudy