Podczas zebrania wiejskiego w dniu 25 stycznia 2016r. w Golejewku mieszkańcy wybrali sołtysa swojej miejscowości, a także podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na uruchomienie w świetlicy wiejskiej w Golejewku placówki opiekuńczej dla ludzi starszych i niepełnosprawnych – Klubu Seniora. 

       Sołtysem Golejewka jednogłośnie wybrana została Pani Małgorzata Deka – radna Rady Gminy. 

      Druga decyzja mieszkańców, bardzo ważna dla około 1000 seniorów z naszej gminy (osób powyżej 65 roku życia), zapoczątkuje prace nad przeniesieniem obecnego Klubu Seniora z ciasnych pomieszczeń Urzędu Gminy do wygodnych sal z zapleczem socjalnym i parkingiem świetlicy w Golejewku, a jednocześnie będzie wstępem do utworzenia w gminie Dziennego Klubu Seniora – świadczącego usługi opiekuńcze seniorom. 

      Sądzę, że po objęciu wszystkich dzieci naszej gminy opieką przedszkolną, nastał już czas objęcia opieką społeczną coraz liczniejszej rzeszy seniorów. A przypomnę, że w ostatnich 5 latach w naszej gminie przybyło ponad 100 osób w wieku powyżej 65 lat zycia.

      Temu przygotowaniu będzie służył projekt partnerski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisany w styczniu 2016 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Rawiczu a Ośrodkami Pomocy Społecznej z powiatu rawickiego. Projekt unijny gwarantuje pomoc unijną dla wszystkich partnerów w łącznej kwocie 1 200 000 zł. 

      Seniorów z gminy i ich rodziny zapraszamy do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu.


Luty 2016 rok              Wójt – Kazimierz Chudy