Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w styczniu każdego roku przekazuje informację o sytuacji na rynku pracy oraz poziomie bezrobocia w powiecie rawickim.

A bezrobocie systematycznie spada w skali powiatu a jeszcze bardziej w gminie. Rok temu w rejestrach figurowało 158 bezrobotnych z gminy Pakosław, a w tym roku już tylko 107, w tym aż 73 kobiety. Wśród bezrobotnych dużą liczbę stanowią ludzie młodzi (do 25 roku życia) – 35 osób oraz bezrobotni bez przygotowania zawodowego (szkoła podstawowa i gimnazjum) – 23 osoby.

Z informacji wynika, że rośnie zainteresowanie podejmowania przez bezrobotnych działalności gospodarczej na własne ryzyko, a także zatrudnianiem na nowotworzonych stanowiskach w istniejących zakładach.

Na terenie naszej gminy poszukiwani są do pracy mężczyźni o kwalifikacjach zawodowych: stolarza, ślusarza, spawacza, kierowcy, operatora maszyn, masarza – rzeźnika. Ogólnie poszukiwani są pracownicy o wykształceniu zawodowym, szczególnie mężczyźni, gorzej jest z pracą dla kobiet, – ale jednocześnie brakuje sprzedawczyń, kelnerek, opiekunek, a także chętnych do prowadzenia dziennej opieki żłobkowej (żłobki domowe dla 5 dzieci z dotacją z budżetu gminy).

Brakuje nawet w Chojnie lub Golejewku osoby chętnej do prowadzenia placówki pocztowej.

To jak to jest z tą pracą i usługami, jest praca czy jej nie ma?

Dziennik „Rzeczpospolita” w artykule „Fachowiec na wagę złota” pisze: „Powoli – a to dopiero początek – zaczynamy odczuwać też skutki niżu demograficznego. Widać, że – o czym świadczy szybko rosnący popyt na usługi związane z zatrudnieniem – przyjmowanie do pracy przypomina rekrutacyjną łapankę, typową dla początku przemian gospodarczych”.

A od kwietnia br przygotujemy w gminach wypłatę dodatków na dzieci 500+, co przełożyć się może na mniejszą liczbę pracujących kobiet. Kolejne zachwianie rynku pracy spowoduje zapowiadana ustawa o powrocie do wcześniejszych emerytur. Już dziś potrzebne jest szkolenie nowych fachowców lub przekwalifikowanie zawodowe.

I temu zakwalifikowaniu wychodzi naprzeciw Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu z „Programem dla ludzi młodych do 30 roku życia”. Zakłady pracy i instytucje będą mogły przyjąć młodych ludzi na refundowany staż na okres 12 miesięcy, by następnie zatrudnić stażystę przez 12 miesięcy + przynajmniej jeszcze na 1 miesiąc. Radzę zainteresować się „Programem 12+12+1”, gdyż program funkcjonować będzie do wyczerpania środków na aktywizację zawodową – informacja z narady burmistrzów i starostów w dniu 5 lutego br.

Nadzieją na poprawienie sytuacji w naszych gminach są młodzi ludzie w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat). Opublikowany w „Serwisie samorządowym PAP” ranking pt. „Dzieci w gminach” lokuje gminy powiatu rawickiego wysoko w proporcji udziału ludzi w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) do ogólnej liczby ludności. Na 2 479 gmin w kraju rawickie gminy zajmują korzystną następującą pozycję:
Miejsce
Gmina       Liczba osob w wieku przedprodukcyjnym Procentowy udział
112                         Jutrosin                  1635 22,9%
134 Pakosław 1086 22,7%
832 Bojanowo 1788 20,0%
1192 Rawicz 5824 19,3%


Pilną dziś sprawą staje się dostosowanie kształcenia młodych do zapotrzebowania zgłaszanego przez gospodarkę naszego regionu.Luty 2016r.                                                                 Wójt – Kazimierz Chudy