Obszar Pakosław
w dniach: 2021-11-16,
w godzinach: 16 lis 07:30 - 16 lis 16:30
gm. Pakosław: Sowy nr 39 do 44, 44ABC, 44F, 78, 79, sklep,
ORANGE Polska, działka nr 262 przepompownia ścieków; ul.
Letniskowa, Słoneczna - całe ulice.