Gmina Pakosław pozyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV.
Wójt Gminy Pakosław na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zlecił realizację zadania publicznego Stowarzyszeniu „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu  pod nazwą:
                                                          „REHABILITACJA POCOVIDOWA”

Łączny koszt realizacji zadania - 100.000,00 zł

Kwota finansowania ze środków PFRON - 100.000,00 zł

Głównym rezultatem zadania będzie niwelowanie skutków wywołanych wprowadzonym stanem pandemii. Zmobilizowanie osób z niepełnosprawnościami do kontaktów społecznych i aktywności fizycznej, jak również zostaną wskazane alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

Trwałym rezultatem będą – zakupione stoły, ławki, wiata, namiot, parasole, gry planszowe i plenerowe oraz urządzenie siłowni zewnętrznej, które posłużą do dalszej kontynuacji terapii.

Projekt będzie realizowany w terminie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.