Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław (Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Więcej informacji tutaj.