W listopadzie na terenie sołectw Białykał i Góreczki Wielkie zakończono realizację zadań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Na początku bieżącego roku Gmina Pakosław złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, które zostały pozytywnie ocenione i uplasowały się na bardzo wysokim 5. oraz 8. miejscu listy rankingowej. Jest to sporym sukcesem, szczególnie zważywszy, że w konkursie zgłoszono blisko 300 projektów, a dofinansowanie objęło około 130 zadań.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 20 lipca 2021 r. natomiast realizacja obydwu zadań rozpoczęła się pod koniec sierpnia.

W Białymkale, w ramach zadania pn. „Gościnna brama Wielkopolski – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw” miejscowy plac zabaw został doposażony o duży zestaw zabawowy, bujak, 2 ławki i 2 urządzenia siłowni zewnętrznej. Ponadto zostały wykonane ogrodzenie, grill oraz chodnik stanowiący dojście do placu zabaw. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa udało się odmalować świetlicę wiejską i wiatę rekreacyjną, uporządkować teren wokół świetlicy, naprawić i odrestaurować ławki oraz przygotować teren i podłoże pod montaż urządzeń. Koszt całego przedsięwzięcia (razem z pracą i wkładem rzeczowym mieszkańców) wyniósł 82.549,90 zł, natomiast koszty kwalifikowalne projektu wyniosły 53.110,24 zł, w tym: z dotacji Województwa Wielkopolskiego 37.000,00 zł, z wkładu finansowego gminy 6.560,24 zł i z funduszu sołeckiego 9.550,00 zł. Praca własna mieszkańców wyceniona została na kwotę 29.439,66 zł.

Z kolei w Góreczkach Wielkich, w ramach zadania pn. „Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają! – sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Góreczkach Wielkich” wybudowano chodnik, wymurowano grilla z kostki granitowej, zamontowano słupki zabezpieczające teren oraz zakupiono i zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej, 2 ławki, 2 kosze na śmieci i tablicę z regulaminem placu zabaw. Dzięki dużej aktywności mieszkańców sołectwa, uporządkowano i przygotowano teren pod budowę chodnika, grilla i siłowni zewnętrznej oraz odmalowano urządzenia placu zabaw i wiaty rekreacyjnej. Mieszkańcy z sołtysem na czele wykonali z kostki granitowej miejsce pod ognisko. Koszt całego projektu (razem z pracą i wkładem rzeczowym mieszkańców) wyniósł 58.875,64 zł, natomiast wartość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 41.006,25 zł, w tym: z dotacji Województwa Wielkopolskiego 27.859,00 zł, z wkładu finansowego gminy 557,25 zł i z funduszu sołeckiego 12.590,00 zł. Praca własna mieszkańców wyceniona została na kwotę 17.869,39 zł.

Realizacja obu zadań pozwoliła zagospodarować centralne punkty miejscowości oraz stworzyć w nich miejsca, w których mieszkańcy wraz z dziećmi spędzać będą mogli czas wolny. Jesteśmy przekonani, że inwestycje zrealizowane przy pomocy środków Województwa Wielkopolskiego przyczynią się do zwiększania poziomu życia i zadowolenia mieszkańców Gminy Pakosław.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Krzysztofa WawrzyniakGaleria zdjęć: