Informujemy, że ze względu na sytuację kadrową Apteka „W Rynku” z siedzibą przy ul. Rynek Sarnowski 13 w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 10-16 stycznia 2022 r. dyżurów nocnych, zgodnie  przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.