W załączniku poniżej znajduje się informacja dotycząca postępowania z wilkami, które wykazują nienaturalne zachowania w stosunku do człowieka. Na końcu ww. publikacji znajduje się czytelny opis zachowań wilków oraz ocena powstałego ryzyka dla bezpieczeństwa ludzi wraz z zalecanymi działaniami (tabelka).

W przypadku stwierdzenia takowych zachowań należy niezwłocznie skontaktować się z RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) w Poznaniu pod nr telefonu 61- 639-64-00 w celu ustalenia możliwie najbardziej odpowiedniego postępownia.Załączniki: