Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 zawiera preferencje w przyznawaniu pomocy pszczelarzom produkującym miód naturalny lub produkty pszczele. Pomoc przewidziana jest dla pszczelarzy zrzeszonych, w działaniu 9.1. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, a nabór wniosków rozpocznie się w czerwcu 2016 roku – informacja o terminie naboru podana zostanie na stronie internetowej biur i oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      Warunki przyznania pomocy znane są doradcom rolnym i pracownikom Biur ARiMR (najbliższe w Miejskiej Górce).

      Tak więc pszczelarze zrzeszeni w Kołach Pszczelarzy nie będą już musieli ubiegać się o pomoc finansową z budżetów gmin (zawsze skromna i niewystarczającą). Będą mogli skorzystać ze wsparcia unijnego, dwukrotnie wyższego w latach 2014-2020 dla mniejszych grup producentów o niższych przychodach ze sprzedaży – niż w poprzednim okresie PROW 2007-2013 (większe dofinansowanie).

      Życzę naszym pszczelarzom skuteczności w pisaniu wniosków unijnych o pomoc finansową dla zrzeszonych członków. 
 

Luty ,2016-02-29                                                                Wójt – Kazimierz Chudy