Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Osiedlowa” przy ul. Przyjemskiego 6a w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 4-10 kwietnia 2022 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.