Obszar Pakosław
w dniach: 2022-04-20,
w godzinach: 20 kwi 12:30 - 20 kwi 17:30
gm. Pakosław: Osiek nr 62, 62E, 62G, 62H, 63, 63B, 64, 65,
65A, 66, działki nr 262/4, 275, 313/5, 313/6, przepompownia ścieków.