Podczas narady burmistrzów, wójta i starostów powiatu rawickiego w dniu 1 marca br w Bojanowie zapoznaliśmy się z zapisami ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji, regulującej postępowanie w sprawie przywrócenia do użytkowania obszarów zdegradowanych, tak w miastach jak i na terenach wiejskich.

       Ustawa wprowadza dwustopniowość postępowania – najpierw opracowanie i uchwalenie programu rewitalizacji, następnie przygotowanie wniosku o pozyskanie środków unijnych na odnowienie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenów objętych rewitalizacją.

       Ofertę przygotowania odpowiednich dokumentów przedstawiła firma konsultingowa Lider Projekt sp.zo.o. z Poznania. 

      Wstępnie ustaliliśmy, że w gminie Pakosław do programu rewitalizacji warto by wprowadzić:
1. Obszar młyna i mieszalni pasz (dawne obiekty poprzemysłowe) w Pakosławiu z ulicą Młyńska, ulicą Parkową, budynkiem zabytkowym – gospodarczym przy Przedszkolu i park przypałacowy z parkiem wiejskim.
2. Obszar folwarku (niszczejące budynki mieszkalne i gospodarcze) w Ostrobudkach, drogą wjazdową, parkiem i stawem.
3. Teren kopalni piasku i składowiska odpadów w Kubeczkach (obszar zdegradowany po eksploatacji piasku i składowania uciążliwych dla mieszkańców odpadów).

      W opracowaniu programów rewitalizacji – poza właścicielami obszarów – uczestniczą także biura planowania przestrzennego wspólnie z firmami konsultingowymi i samorządami gminnymi.
 


Marzec, 2016-03-07                                                Wójt – Kazimierz Chudy