DZIEŃ SOŁTYSA
11 marcaZ okazji Dnia Sołtysa

Życzymy
zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków,
licznych inicjatyw i programów na rzecz społeczności lokalnej.

Życzymy
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

Dziękujemy
za włożony wysiłek w rozwój sołectwa i za Waszą ciężką pracę oraz zaangażowanie w realizację określonych celów na rzecz rozwoju
i poprawy jakości życia społeczności wsi, gminy i powiatu.Przewodniczący Rady               Gminy Wójt Gminy
Mirosław Biechowiak                  Kazimierz Chudy