Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI edycji konkursu Wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

 1. Na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

Serdecznie zapraszamy producentów żywności tradycyjnej do udziału w XXI edycji konkursu wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy województwa wielkopolskiego.

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych z województwa wielkopolskiego, spełniający kryteria konkursowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 22 czerwca 2022 r. wypełnionej i podpisanej własnoręcznie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej):

w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
z dopiskiem „konkurs NKD 2022 - produkt”

lub e-mailem na adres: dr.sekretariat@umww.pl

Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach (w 10 podkategoriach):

 1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego:
 1. Produkty i przetwory mięsne
 2. Produkty i przetwory z ryb
 3. Produkty mleczne
 4. Miody

 

 1. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego:
 1. Przetwory owocowe
 2. Przetwory warzywne
 3. Produkty zbożowe
 4. Wyroby cukiernicze

 

 1. Napoje regionalne:
 1. Napoje bezalkoholowe
 2. Napoje alkoholowe
 3. Inne produkty regionalne.

Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 1. Na najlepszą potrawę regionalną

Drugą część XXI EDYCJI KONKURSU NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW stanowi konkurs na najlepszą potrawę regionalną województwa wielkopolskiego.

Konkurs ma również charakter otwarty. Przystąpić mogą do niego dwuosobowe ekipy reprezentujące firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne lub koła gospodyń wiejskich, spełniające kryteria konkursowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 22 czerwca 2022 r. wypełnionej i podpisanej własnoręcznie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej):

w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
z dopiskiem „konkurs NKD 2022 - potrawa”

lub e-mailem na adres: dr.sekretariat@umww.pl

Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego: http://www.produktyregionalne.pl/nkd.html

 Załączniki: