Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny, Anetą Niestrawską zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w III edycji konkursu plastycznego pn. "Z rodziną najlepiej".

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8.

Konkursu ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2022 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami proszę przesyłać wyłącznie na adres skrzynki e-mail: konkursplastyczny@poznan.uw.gov.pl w terminie do 24 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu w załączniku.

 Załączniki: