Ogłoszono nabór wniosków na konkurs „Zapaleni do pomocy”. Celem Konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy - ochotnicy. Na konkurs można zgłosić dowolne nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Chodzi o wszelkie inicjatywy związane z aktywnością strażaków w ich miejscu zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point). Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i powinien być zapisany w formacie MP4. Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej niż 10 zdjęć. Działania takie to np. budowa czy remont obiektów użyteczności publicznej, zaangażowanie w tworzenie klubów i świetlic, organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych, pokazy sprawności itp. Do konkursu mogą być zgłoszone aktywności lokalne z okresu po 1 stycznia 2019 r. Jeden uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację).Z każdej jednostki OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca konkursowa.

Prace oceniane będą pod względem:
· jakości i estetyki;
· siły przekazu/kreatywności;
· oryginalności prezentowanej aktywności oraz jej użyteczności dla lokalnej społeczności.

 

Wnioski mogą składać pełnoletni strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z obszarów wiejskich. Wysokość dotacji - nagrody dla laureatów konkursu:
· 3.000 zł (I miejsce);
· 2.000 zł (II miejsce);
· 1.000 zł (III miejsce).
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 sierpnia 2022 roku. Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs ARiMR pt. „Zapaleni do pomocy”.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-konkursu-zapaleni-do-pomocy.