Obszar Jutrosin, Pakosław
w dniach: 2022-07-04,
w godzinach: 4 lip 11:45 - 4 lip 15:30
gm. Pakosław: Osiek nr 1 do 20, 27,28, 29, Zakład
Murarsko-Betoniarski, działka nr 111 przepompownia
ścieków.
gm. Jutrosin: Domaradzice nr 100, 100A, działka nr 110/2.