Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w ramach akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów klas IV p.n. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- edycja III” przeprowadził zajęcia w Szkołach Podstawowych w Gminie Pakosław.
Pracownicy Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego odwiedzili uczniów klas IV Szkół Podstawowych w Pakosławiu (11 lutego), w Chojnie (8 marca) i w Sowach (11 marca).
W klasach IV powyższych szkół zostały przeprowadzone interesujące prelekcje dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi na terenie Związku. Uczniowie chętnie i prawidłowo odpowiadali na pytania prowadzących oraz sami zadawali liczne pytania. Prelekcję zakończył test praktyczny z segregacji odpadów, który uczniowie zaliczyli celująco. Po przeprowadzonych zajęciach każdy z uczniów otrzymał zestaw kredek oraz książeczkę z zadaniami: „Ja też segreguję odpady!” , którą mogą rozwiązać na zajęciach w szkole lub w domu z rodzicami.
Mamy nadzieję, że podzielą się wiedzą zdobytą podczas zajęć z kolegami ze szkoły, rodzicami, rodzeństwem i wykorzystają ją w życiu codziennym.
Powyższa kampania będzie dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.