Bardzo interesujące spotkanie z zarządem Koła Gospodyń Wiejskich z Pakosławia w dniu 2 marca br zaowocowało nowymi pomysłami współpracy władz samorządowych gminy z mieszkańcami Pakosławia. 

      „Bardzo ciepło” został odebrany projekt przeniesienia Klubu Seniora do świetlicy w Golejewku. Podobnie do pomysłu odniosły się Panie z Golejewa i Golejewka podczas świętowania Dnia Kobiet. W Klubie Seniora w Golejewku organizowane będą cotygodniowe zajęcia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego. 

       Drugi pomysł – powrót do ukwiecenia różami ulic Pakosławia spotkał się z jeszcze większym poparciem. Panie przypomniały, że Pakosław znany już był z ulic różanych, później nastąpiła moda na iglaki, dziś znów wraca się do kwiatów w ogrodach i miejscach publicznych. Panie z KGW namawiać będą mieszkanki Pakosławia do sadzenia róż przed swoimi posesjami wzdłuż ulic Pakosławia, a następnie do bieżącej pielęgnacji ukwieconych ulic. 
       Na początek zaproponowano obsadzić różami ulicę 22 Stycznia (stronę od kościoła do cmentarza) oraz ulicę Kolejową (po wybudowaniu ścieżki rowerowej). W następnej kolejności byłaby ulica Młyńska – a więc centralne ulice Pakosławia. 

       Trzeci pomysł – odbudowanie klombu przy wejściu do parku wiejskiego przy Przedszkolu pozostawiono Paniom z ulic Olbina i Parkowa oraz sołtysowi wsi. Klomb stałby się jednocześnie ładnym miejscem do ustawienia ołtarza podczas procesji Bożego Ciała.

       Z budżetu gminy – z opłat za ochronę środowiska dokonywać będziemy zakupu krzewów róż – do obsadzenia miejsc publicznych – klombów i ulic wiejskich.

       Wspólne zaangażowanie przy upiększaniu Pakosławia może przywrócić naszej, już ładnej miejscowości sympatyczną nazwę „Różana Wieś”.


Marzec 2016-03-29                                                       Wójt – Kazimierz Chudy