KOMUNIKAT – DYSTRYBUCJA TABLETEK JODKU POTASU NA
TERENIE GMINIY PAKOSŁAW
W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało Gminie Pakosław za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu tabletki zawierające jodek potasu.

W związku z powyższym przygotowanych zostało 16 punktów wydawania tabletek jodku potasu. Tabletki będą wydawane mieszkańcom, w wieku do 60 roku życia. Do każdego punktu przypisani są mieszkańcy danej miejscowości, wszystko po to by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na otrzymanie tabletek. W przypadku zagrożenia prosimy, by po tabletki zgłaszała się jedna dorosła osoba z danego gospodarstwa domowego.

Poniżej lista punktów dystrybucji tabletek jodku potasu. Prosimy o zapoznanie się z adresami punktów do których są przypisani poszczególni mieszkańcy.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I PUNKTÓW W KTÓRYCH BĘDĄ DYSTRYBUOWANE TABLETKI Z JODKIEM POTASU

Punkt wydawania

Miejscowość

Sala Wiejska

Zaorle 22

Sala Wiejska

Osiek 39

Sala Wiejska

Pakosław ul.Strażacka 11

Sala Wiejska

Golejewko 34

Sala Wiejska

Chojno 32

Sala Wiejska

Kubeczki 20

Sala Wiejska

Góreczki Wielkie 12

Sala Wiejska

Białykał 33A

Wiata Rekreacyjna

Golejewo

Wiata przy placu zabaw

Podborowo

Wiata przy placu zabaw

Niedźwiadki

Sala Wiejska

Pomocno 31

Sala Wiejska

Ostrobudki 18A

Sala Wiejska

Sworowo 34

Sala Wiejska

Sowy 69

Dom Pomocy Społecznej – wyłączenie dla mieszkańców DPS oraz pracowników będących w tym czasie w pracy

Osiek

 

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

 

Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji przekażemy:

  1. na stronie internetowej www.pakoslaw.pl;
  2. poprzez sołtysów;
  3. strażaków OSP;

 

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku

Lp.

Grupa ryzyka

Ilość jodku potasu w pojedynczej dawce

Sposób podawanie tabletek

1.

Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia

¼ tabletki = 12,5 mg jodu

Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlęciu

2.

Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia

½ tabletki = 25 mg jodu

Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlęciu

3.

Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat

1 tabletka = 50mg jodu

Tabletkę należy rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju

4.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

2 tabletki = 100 mg jodu

Tabletki należy połykać i popić wodą lub innym chłodnym napojem

5.

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, w każdym wieku

2 tabletki = 100 mg jodu

Tabletki należy połykać i popić wodą lub innym chłodnym napojem

 

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/paa/panstwowa-agencja-atomistyki

 Załączniki: