OGŁOSZENIE

W związku z procedowaną ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez gminy, zwracam się z serdeczną prośbą do Mieszkańców Gminy Pakosław o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel groszek/eko (od 0,8 cm do 3,00 cm) i  orzech (od 2,5 cm do 8,00 cm), na sezon grzewczy 2022/2023 oraz o podanie planowanego terminu zakupu tj. do 31 grudnia 2022r.oraz od 1 stycznia 2023r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które otrzymały dodatek węglowy  lub ich wniosek został pozytywnie rozpatrzony albo nie złożyły  wniosku o wypłatę tego dodatku a zostało zgłoszone lub wpisane główne źródło ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków

Wypełnienie ankiety nie powoduje automatycznej rezerwacji węgla w podanych ilościach. Informacja zwrotna pozwoli  określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Pakosław na paliwo stałe i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej Gminy.

Informację  można zgłaszać poprzez załączoną ankietę w Urzędzie Gminy Pakosław osobiście poprzez Sekretariat lub na adres e-mailem: pakoslaw@pakoslaw.pl

Termin składania ankiet do 4 listopada 2022 roku.

 

 

 Załączniki: