Gmina Pakosław wzięła udział w akcji  #PodBiałoCzerwoną, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą.

Celem realizowanego projektu, jak piszą pomysłodawcy, jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Na skwerku przy budynku Urzędu Gminy obok głazu upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich, Bohaterów Bitwy Warszawskiej postawiony został 8 -metrowy maszt, na którym powiewa biało-czerwona flaga.

Zadanie Projekt „Pod biało-czerwoną” zostało w całości sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wartość zrealizowanego zadania (uzyskanie pozwoleń-uzgodnień, mapki, projekt, wykonanie i posadowienie masztu) wyniosła  7.500 zł.