W numerze 8/2016 czasopisma „Wspólnota” opublikowany został ranking wydatków samorządowych w latach 2010 -2014 na kulturę. Jest to kolejny ranking „Wspólnoty” – strona internetowa z 7 kwietnia br.

Eksperci z Narodowego Centrum Kultury zauważają, że mimo pozytywnych zmian wydatki na kulturę zajmują ciągle jedno z ostatnich miejsc wśród samorządowych wydatków budżetowych.

Pieniądze wydawane przez samorządy na kulturę przekładają się na budowę pozytywnego wizerunku, popularność wśród turystów, ale przede wszystkim pomagają integrować mieszkańców.

W latach 2010-2014 najwięcej w przeliczeniu na mieszkańca (per capita) wydały Nowe Warpno, Kleszczów, Mielnik i Sopot.

W małych miejscowościach domy kultury i biblioteki gminne odgrywają bardzo dużą rolę. To w nich, zwłaszcza w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich, toczy się życie kulturalne.

To gminy wiejskie wystartowały z najniższego pułapu, jednak w 2013 roku dogoniły gminy miejskie i obecnie różnice pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi są niewielkie.

Ciekawie przedstawiają się wyniki rankingu w skali kraju.

W kategorii miast wojewódzkich pierwsze miejsce przypadło Katowicom, kolejne zajęły Wrocław, Kraków i Warszawa.

Pierwszą trójkę w kategorii miast na prawach powiatu tworzą: Sopot, Zamość i Suwałki.

Ciekawą kategorię stanowią gminy wiejskie. Przodują te o charakterze turystycznym: Polanica – Zdrój, Podkowa Leśna, Bolesławiec, Szczyrk i Krynica Morksa.

Z kolei w kategorii gmin miejsko – wiejskich bezkonkurencyjnym okazało się Nowe Warpno (z kwotą ponad 8 tysięcy per capita), kolejne miejsca zajęły Uniejów i Prusice ( 2 450,63 zł per capita).

Wśród gmin wiejskich pierwsze miejsce przypadło najbogatszej gminie Kleszczów, drugie nadbużańskiej gminie Mielnik i dolnośląskim Krośnicom
(4078,41 zł per capita).

Dużo skromniejsze wydatki na kulturę w latach 2010 – 2014 odnotowały gminy rawickie, nie są to jednak wydatki najniższe.
Oto ranking gmin rawickich i ich miejsce na mapie kraju:

 
Miejsce Gmina Liczba ludności w 2014r.  
Wydatki na kulturę
Wydatki per capita Udział wydatkow
w całym budżecie
Gminy wiejskie - na 1566 gmin w kraju
139
Pakosław 4 785 4 736404,76 989,43 5,61%
Gminy miejsko-wiejskie - na 608 gmin
120 Miejska Górka 9 402 7 998535,68 840,09 5,03%
123 Bojanowo 8 936 7 448210,20 833,51 5,45%
306 Jutrosin 7 146 4 118514,56 576,34 3,70%
401 Rawicz 30 200 15 084931,36 499,50 3,94%


Pakosław, 2016-04-12                                                    Wójt Kazimierz Chudy