1050 rocznica Chrztu Polski jest świętem wszystkich Polaków, jest świętem całego Narodu. Dlatego 16 kwietnia, na stadionie INEA Stadion w Poznaniu nie mogło zabraknąć rawickich samorządowców i mieszkańców powiatu, by wspólnie cieszyć się tym wszystkim, co udało Polakom zbudować się przez ponad 1000 lat.

Wyraziliśmy naszą radość, że jesteśmy jednym Narodem, że jesteśmy Kościołem i przez Chrzest staliśmy się nowymi ludźmi.

Wspólnie z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i duchowieństwem na wypełnionym stadionie piłkarskim świętowaliśmy Jubileusz „ Gdzie chrzest, tam nadzieja oraz Eucharystia” z chrztem dorosłych i specjalnym posłaniem.

Oto migawki zdjęciowe ze stadionu w Poznaniu


Kwiecień 2016-16 Wójt-Kazimierz Chudy