Kolejny ranking, zamieszczony w numerze 10/2016 „Wspólnoty”, pokazuje, które polskie gminy najmocniej wspierają organizacje pozarządowe, w których społeczność bierze najbardziej aktywny udział w wyborach samorządowych i prezydenckich. Gdzie działa najwięcej fundacji i stowarzyszeń, a gdzie odbywa się największa liczba zbiórek publicznych.
Do sporządzenia rankingu posłużył system punktowy – łącznie 100 punktów maksymalnie z czterech kategorii. W kategorii 1 – frekwencja wyborcza – maksymalnie 35 punktów, w kategorii 2 – sektor samorządowy maksymalnie 35 punktów, w kategorii 3 – wspierający samorząd – maksymalnie 15 punktów i w kategorii 4 – oddalone inicjatywy - maksymalnie 15 punktów.
Tytuł najbardziej aktywnej społecznie gminy wśród gmin wiejskich (1565 gmin) otrzymało Mielno – gmina łącznie zdobyła 64 punkty na 100 możliwych. Drugie miejsce zdobył Kleszczów, trzecie miejsce gmina Cisna – łącznie 58 punktów.
Wśród gmin miejsko – wiejskich (608 gmin) najaktywniejsza jest Nowe Warpno – 70 punktów, Suraż – 60 punktów, Łomniczki – 59 punktów i wielkopolska Murowana Goślina – 55 punktów.
A jak na tle kraju wypadły gminy rawickie ?


Gminy Wiejskie(1565 gmin)

Miejsce
 Miejscowość  
Kategoria
1
Kategoria
2
Kategoria
3
Kategoria 4 Razem
84 Pakosław     16 11 1 9 37


Gminy miejsko – wiejskie (608) gmin
Miejsce Miejscowość Kategoria
1
Kategoria
2
Kategoria 3 Kategoria  Razem
267 Miejska Górka 17 12 3 0 32
358  Rawicz 16 8 2 3 29

405 
Jutrosin 8 15 2 2 27
532  Bojanowo 11 10 1 0 22
   
Ranking pokazuje, że przed rawickimi samorządami i mieszkańcami rawickiego powiatu jeszcze dużo pracy, by stać się społeczeństwem obywatelskim
Maj 2016-05-15 Wójt Kazimierz Chudy