„Należy wierzyć, iż nauka jest czymś pięknym…”

Maria Skłodowska Curie


ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAKOSŁAWIU

Uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej w Pakosławiu były okazją nie tylko do przypomnienia dawnej historii, ale także do zaprezentowania współczesnych dokonań.
Dnia 17 czerwca 2016 roku Szkoła Podstawowa w Pakosławiu obchodziła 60 rocznicę pobudowania tejże placówki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: deputowana do Parlamentu Europejskiego – Pani Krystyna Łybacka pochodząca z Jutrosina, Wójt Gminy Pakosław – Pan Kazimierz Chudy, Zastępca Wójta Gminy Pakosław – Pan Jerzy Mosiek. Ponadto na uroczystości tej nie mogło zabraknąć grona pedagogicznego oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Pakosławiu.
Obchody 60 rocznicy pobudowania szkoły rozpoczęły się od apelu, podczas którego odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Ważnym momentem w tym dniu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 60 rocznicę pobudowania tej szkoły. Dokonali tego: Europosłanka – Pani Krystyna Łybacka, Wójt Gminy Pakosław – Pan Kazimierz Chudy, Zastępca Wójta Gminy Pakosław – Pan Jerzy Mosiek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakosławiu – Pani Dorota Piechowitz, nauczycielka – Pani Maria Cieślak oraz uczeń, który w roku szkolnym 2015/2016 uzyskał najwyższą średnią ocen na świadectwie – Kacper Basty. Po części oficjalnej odbyła się debata, podczas której Pani Krystyna Łybacka odpowiadała na pytania zadawane jej przez uczniów. Następnie wystąpił Zespół „Mali Słowianie” oraz można było obejrzeć prezentację dotyczącą Marii Skłodowskiej Curie – patronki Szkoły Podstawowej w Pakosławiu.
Agnieszka Jeziorska