W informacjach zamieszczonych na stronie internetowej gminy w dniu 26 lutego 2016r oraz gazecie samorządowej „Pakosław i okolice” w artykule „Wsparcie dla pszczelarzy” zapowiedzieliśmy pomoc finansową kierowaną do pszczelarzy i całej branży pszczelarskiej. Dziś możemy potwierdzić, że „Program pomocy” dla polskiego pszczelarstwa w latach 2016-2019 przekazany został 14 marca 2016 roku do Komisji Europejskiej.
O refundację środków finansowych będą mogły się ubiegać: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy pszczelarskie.
Pomoc obejmować będzie 5 następujących działań:
1. Techniczna pomoc dla pszczelarzy i organizacji pszczelarzy.
Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej – przewidziano 100% refundacji kosztów szkoleń i konferencji.
Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – częściowa refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, nie więcej niż 60% ceny jednostkowej netto.
2. Zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy.
Działaniem ograniczającym występowanie warrozy w Polsce będzie wsparcie jej zwalczania . Przewiduje się 90% refundacji kosztów zakupu środków leczniczych.
3. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli.
Częściowa refundacja kosztów zakupu sprzętu ułatwiającego przemieszczanie pni pszczelich – nie więcej niż 60% kosztów zakupu nowych przyczep (lawet) do przewozu uli.
4. Wspieranie zasiedlania uli.
Refundacja nie więcej niż 70% kosztów zakupu:
- matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych będących pod oceną
- odkładów lub pakietów pszczelich z pasiek hodowlanych.
5. Poprawa jakości produktu
Częściowa refundacja kosztów wykonania analiz fizyko – chemicznych oraz analizy pyłkowej miodu – nie więcej niż 80% kosztów.
Instytucją odpowiedzialną za realizację programu wyznaczona została Agencja Rynku Rolnego i jej Oddziały Terenowe oraz wcześniej już podane Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tak więc pszczelarze nie będą już musieli ubiegać się o pomoc finansową z budżetów gminy.

Maj 2016-05-16 Wójt Kazimierz Chudy