W przygotowanej przez LGD „Gościnna Wielkopolska” z Pępowa, a prezentowanej w ubiegłym roku we wszystkich gminach członkowskich – Lokalnej Strategii Rozwoju, ważne miejsce zajęła ochrona przyrody, zwłaszcza zieleń, poprzez nasadzenia dróg śródpolnych i miejsc publicznych.
Podczas konferencji w dniu 16 maja w Siedlcu (Gmina Pępowo) zainteresowani mieszkańcy 12 gmin członkowskich mieli okazję zapoznać się z nowym gatunkiem drzewa, wychodowanym laboratoryjnie – drzewem tlenowym, o umownej nazwie OXYTREE. Drzewo to od 16 lat sadzone jest kolejno w państwach europejskich – od Hiszpanii dalej na wschód. Ostatnio trafiło do Polski.
Prezentacja drzewa OXYTREE odbyła się również w naszej gminie, w dniu 23 maja podczas narady sołtysów.
Drzewo tlenowe OXYTREE promowane i sprzedawane było podczas Targów Rolniczych w Gołaszynie, na stoisku Firmy Carbon Solutions Poland Ltd z Wrocławia.
Drzewo OXYTREE jest drzewem szybko rosnącym i wytwarzającym czterokrotnie więcej tlenu, niż znane nam dotąd drzewa rodzime. OXY program jest działaniem dla powstrzymania zmian klimatu oraz niszczenia europejskich lasów. Podstawową koncepcją OXY programu jest idea ciągłej odnowy i powtarzania naturalnego cyklu. Jest to innowacyjna metoda odnawiania zasobów przyrodniczych, a jednocześnie pomysł na biznes, na lepsze szanse życiowe.
Plantacje OXYTREE zapewniają miejsca pracy dla wielu rodzin podczas oczyszczania – uprawy, a jednocześnie „odtruwają” powietrze z kominów wokół domostw, osiedli mieszkaniowych i zakładów pracy.
Poza wytwarzaniem tlenu OXYTREE wyróżnia się bardzo szybkimi przyrostami, bowiem w ciągu pierwszych 6 lat osiąga 15 metrów wysokości oraz 30-35 cm grubości pnia, następnie może być ścinane co 4 lata. Dlatego polecane jest na zakładanie plantacji leśnych z wykorzystaniem drewna do przemysłu drzewnego.
W naszej gminie już rosną trzy drzewa tlenowe – dwa na zalewie obok „Bistro” i jedno prywatnie w Sworowie.
Przedstawicielem Firmy z Wrocławia do kontaktów z mieszkańcami naszej gminy jest p. Wojciech Sokołowski tel. 531 211 127.

Wójt – Kazimierz Chudy

Maj 2016-05-31