We wtorek, 24 maja nad zalewem w Pakosławiu wizytę złożyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski i Starosta Rawicki – Adam Sperzyński.
Goście spotkali się z włodarzami gmin powiatu rawickiego oraz dyrektorem oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie – Franciszkiem Halcem, by omówić planowanie inwestycje na terenie powiatu, a także działania samorządów w sprawie zmniejszenia dopływu ścieków do rzeki Orli i jej dopływów.
Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego szczególnie interesowały prace nad zagospodarowaniem turystyczno – rekreacyjnym zbiorników w Pakosławiu i Jutrosinie, a także dokumentacja odmulania i pogłębienia zalewu w Pakosławiu.
Wicemarszałek omówił harmonogram naborów wniosków o pomoc unijną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także pomoc wojewódzką z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg śródpolnych.
Zwieńczeniem wizytacji zalewu w Pakosławiu było posadzenie dwóch nieznanych dotąd w Polsce, drzewek o nazwie „oxytree” wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych. Są to odmiany szybko rosnące i wytwarzające czterokrotnie więcej tlenu, niż drzewa rodzime. Ponadto z hektarowej plantacji, poza drewnem, pozyskać można 700 kilogramów miodu.
W drodze powrotnej goście udali się do Miejskiej Górki, by zapoznać się z projektem powiększenia miejskogóreckiego „Balatonu”. Mogę uchylić rąbka tajemnicy: „Balaton” w Miejskiej Górce będzie rozbudowany!


Oto migawki fotograficzne z wizyty w Pakosławiu.Wójt – Kazimierz Chudy

Maj, 2016-05-30