Wójt Gminy Pakosław ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosław ds. zarządzania kryzysowego i obronności, ochrony danych osobowych, ochrony zwierząt oraz funduszu świadczeń socjalnych.

Więcej informacji znajdziesz
tutaj.