Wodociągi Gminne w Pakosławiu są spółką komunalną trzech gmin – Pakosławia, Jutrosina i Miejskiej Górki. Powstały 20 lat temu, po rocznych przygotowaniach umowy spółki i rocznej dyskusji radnych ówczesnych rad gmin.
Wcześniej obsługą sieci wodociągowej (nie było jeszcze kanalizacji) zajmował się Zakład Wodociągów w odległej Wschowie, co nie ułatwiało sprawnego zarządzania. Dlatego to gminy Pakosław, Jutrosin i Miejska Górka podjęły decyzję o wyjściu z Międzygminnego Związku Wodociągów we Wschowie.
Ponad 20 lat temu władze gmin Pakosławia, Jutrosina i Miejskiej Górki podjęły bardzo odważną, a jednorazową nowatorską decyzję o powołaniu komunalnego podmiotu gospodarczego – spółkę na podstawie prawa handlowego, działającą na obszarze 3 gmin z 1/3 udziałów każda i 1/3 głosów właścicielskich.
Początki były trudne, spółka znalazła siedzibę w użyczonym biurze budynku Urzędu Gminy Pakosław. Spółka organizowała kadrę kierowniczą i techniczno – monterską, kupowała sprzęt do obsługi urządzeń.
Dziś Spółka Wodociągi Gminne w Pakosławiu działa na obszarze 296 km², obsługuje 69 miejscowości i 21 333 mieszkańców (niemal połowa powiatu rawickiego), posiada w Pakosławiu dobrze wyposażone zaplecze techniczno – magazynowe.
Spółka zapewnia ciągle dostawę wody pitnej oraz odbiór ścieków, obsługuje 7 stacji uzdatniania wody, 3 oczyszczalnie ścieków, 46 przepompowni ścieków oraz setki kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jednocześnie pobiera najniższe opłaty za wodę i ścieki w regionie leszczyńskim.
Uroczyste świętowanie 20 lecia naszej Firmy odbyło się 24 czerwca (piątek) w świetlicy w Pawłowie, z udziałem łącznie 120 gości i pracowników.
Dziś zbieramy owoce rozwiązań podjętych ponad 20 lat temu, a włodarze wielu gmin w kraju interesują się organizacją podmiotu komunalnego, obsługującego kilka gmin.

Czerwiec, 27.06.2016
Wójt – Kazimierz Chudy