Rolnicy, którzy nie korzystali w I półroczu 2016 roku lub nie wykorzystali w całości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego mogą ubiegać się o zwrot w II półroczu 2016roku.
Wnioski będą przyjmowane od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2016roku w Urzędzie Gminy pokój nr.1
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące zakup oleju napędowego za okres od 01 lutego do 31 lipca 2016roku.