Mieszkańcy ulicy Rolniczej złożyli pisemną petycję do Starosty Rawickiego o pobudowanie kanalizacji deszczowej po lewej stronie jadąc od Pakosławia w kierunku Góreczek Wielkich – odcinek 600 metrów (ulica przynależy do drogi powiatowej). Petycja zapoczątkowała procedurę uzgodnień zakresu sfinansowania inwestycji przez powiat, gminę i sołectwo Pakosław.
W dniu 27 lipca br podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, przy udziale radnego powiatowego – Pawła Matysiaka, radnej gminy – Danuty Pietruszki – Orozco, sołtysa – Michała Wawrzyniaka, Starostów Rawickich i moim – podjęto decyzję o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego z budżetów powiatu i gminy w proporcji 50 – 50 oraz udziale mieszkańców Pakosławia (transport materiałów).
Uzgodniono zaangażowanie środków budżetowych przy tegorocznej budowie –
z powiatu 70 000 zł, gminy 60 000zł, rady sołeckiej 10 000 zł oraz nawożenie piasku przez mieszkańców ulicy Rolniczej na zasypanie skanalizowanego rowu, a także przygotowanie nasypu do ułożenia kostki brukowej w 2017 roku. Dobrze, że wcześniej gmina Pakosław opracowała dokumentację techniczną na skanalizowanie tej ulicy.
We wrześniu br złożę wniosek, po raz drugi, do Rady Gminy o uchwalenie w budżecie środków w wysokości 60 000 zł, jako uzgodnionego udziału w kosztach inwestycji.
Mam nadzieję, że wniosek zostanie zatwierdzony przez radnych gminy.


Sierpień, 02-08-2016r Wójt – Kazimierz Chudy