W dniu 30 listopada 2016 roku zakończono prace związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chojno. Wybudowano odcinek 260 mb drogi z Chojna w kierunku Konar. Odcinek od drogi powiatowej Rawicz - Dubin ma szerokość 6 metrów, a w dalszej części droga ma szerokość 4 metrów.
Wybudowana droga posiada podbudowę z kruszywa kamiennego oraz nawierzchnię z dwóch warstw betonu asfaltowego, a jej obrzeże wykonano z krawężnika drogowego i opornika betonowego.
Roboty drogowe wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu. Koszt wykonania prac budowlanych wyniósł 140.407,49 zł. Na budowę drogi Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości 82.375 zł. Pozostałą część kosztów wykonania robót, w wysokości 58.032,49 zł sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław. Również ze środków budżetu Gminy Pakosław pokryto koszt wykonania projektu budowlanego i nadzoru inwestorskiego.


 
Przemysław Turbański